Vindt u vergunningsaanvragen tijdrovend, lastig en duur?

Door Velstra Milieu en Advies op tijd in te schakelen voorkomt u onnodige kosten en tijdverlies.

Home

Wij zijn gespecialiseerd in de Omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in het bijzonder de activiteit Milieu, de Wet milieubeheer en bodemwetgeving. Graag staan we u bij op organisatorisch en technisch vlak. Ook voor communicatie met de overheid zijn wij de juiste partij. Wij kennen de weg en kunnen een beroep doen op een groot aantal specialisten in ons netwerk.

icon1-01

Omgeving

Veranderen uw bedrijfsactiviteiten, gaat u nieuw bouwen, verbouwen of slopen? Of gaat u binnenkort iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan krijgt u te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vraagt u zich af of uw plannen passen binnen de geldende landelijke (milieu)regelgeving en lokale regelgeving (bijv. bestemmingsplan)? Of kunt u uw plannen vergunningsvrij realiseren? Velstra milieu en Advies ondersteunt u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

icon1_Tekengebied 143

Milieu

Moet u voor uw bedrijf een melding Activiteitenbesluit doen of heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig? In de meeste gevallen vraagt u de vergunning aan bij uw gemeente. In sommige gevallen moet u ook een vergunning aanvragen bij de provincie, bijvoorbeeld in het geval van een vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming.

Voor een vergunning of melding Activiteitenbesluit gelden indieningseisen. Naast de aanvraag of melding moet er een plattegrondtekening en een situatietekening worden ingediend. Soms zijn er nog aanvullende stukken nodig als een bodemonderzoek, een akoestisch rapport, een energierapport of een geurrapport. Velstra milieu en Advies kan u adviseren en ondersteunen in al deze aspecten binnen het vergunningentraject.

icon1-02

Advies aan overheid

Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning op de afdeling vergunningen? Is er op uw afdeling behoefte aan een ervaren vergunningverlener of  Wabo deskundige met veel kennis van milieu- en bodemwetgeving? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring bij verschillende (Friese) gemeenten.

Expertise

 

 

Bent u ondernemer met een eigen productielocatie? Ontwikkelt u nieuwbouwplannen als projectontwikkelaar of aannemer? Of bent u actief in de agrarische sector? Wij hebben ruime ervaring met omgevingsvergunningen en in het bijzonder de Wet milieubeheer,  het Activiteitenbesluit en de Wet Natuurbescherming. Een vergunningstraject is een complex proces dat de afgelopen decennia flink is veranderd. Vergunning vragende partijen hebben de juiste kennis vaak niet in huis. Velstra Milieu en Advies heeft de expertise om u hierbij te begeleiden.

 

Advies
Velstra ondersteunt, ontzorgt en denkt mee. Of het nu gaat om strategisch advies, een vastgelopen vergunningstraject: wij vinden een oplossing. Onze kracht is gelegen in het begrijpelijk en inzichtelijk maken van wet- en regelgeving. Zo maken wij van complexe trajecten overzichtelijke stappenplannen. Daarnaast adviseren en rapporteren wij u tijdens het proces, zo houdt u de regie en grip op het proces. En in veel gevallen verdienen wij onszelf terug omdat we onnodige kosten voorkomen die ontstaan door een inefficiënte werkwijze, miscommunicatie en verkeerde verwachtingspatronen. Velstra zet haar kennis en ervaring in om onnodige kosten te voorkomen door in een vroegtijdig stadium knelpunten te signaleren en bespreekbaar te maken zodat tijdig een oplossing wordt gevonden.

Schakel tussen bedrijf en overheid
Voordat u kunt gaan bouwen, krijgt u te maken met verschillende procedures zoals bijvoorbeeld: bestemmingswijzigingen, omgevingsvergunningen en communicatietrajecten. Omdat gemeenten steeds vaker een faciliterende (toetsende) rol innemen, bent u als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van deze procedures. Velstra is gespecialiseerd in het vereenvoudigen van ingewikkelde processen en het verkorten van proceduretijd. Goede samenwerking en duidelijke communicatie leidt tot wederzijds begrip bij alle betrokken partijen. Velstra Milieu en Advies is de ‘schakel’ tussen bedrijf en overheid. Maak direct een afspraak voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Wij doen

Wij ondersteunen bedrijven bij het gehele vergunningstraject, van het vooroverleg, de aanvraag tot en met een eventueel bezwaar- of beroepstraject.

1. Voorlichting en begeleiding

Wat betekent de Wabo en het Activiteitenbesluit voor uw onderneming? Welke onderdelen van de Omgevingsvergunning zijn van toepassing? Welke onderzoeken en rapportages moet u indienen voordat u een vergunningsaanvraag of melding kunt doen? Met goede voorlichting en begeleiding voorkomt u vertraging van uw vergunningsaanvraag.  

2. Intake/inventariatie

Bent u meldings- of vergunningplichtig? Welke stukken zijn nodig voor een aanvraag? Passen uw plannen binnen geldende milieuregelgeving en het bestemmingsplan? Moet u een melding Activiteitenbesluit doen of heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit Milieu nodig? Is bodemonderzoek, een akoestisch rapport, een energierapport of een geurrapport nodig voordat u een vergunningsvraag kunt indienen? Of volstaat een plattegrond? Een grondige inventarisatie en analyse vooraf, voorkomt onnodige vertraging van het vergunningsproces en u voorkomt onnodig hoge kosten van spoedonderzoek.   

3. Plan van aanpak

Een vergunningstraject kan ingewikkeld en complex zijn. Een helder van plan van aanpak geeft u inzicht in de stappen die voorafgaan aan een vergunningsaanvraag. Wat moet uzelf verzorgen en wat verzorgen wij? Hoe verloopt het traject van beoordeling en besluitvorming? Wanneer kunt u een beschikking verwachten? En wat zijn de stappen na een zienswijze? Een duidelijk stappenplan maakt een complex vergunningstraject overzichtelijk en voorkomt vervelende verassingen of onnodige vertraging.

4. Aanvraag

Welke bijlagen zijn verplicht? Volstaat een aanvraag of melding met een plattegrond of moet ik nog meer stukken indienen? Waar moet de vergunningsaanvraag indienen? Moet ik originele rapporten bijvoegen of mag ik de uitkomsten en conclusies vermelden? Een volledige vergunningsaanvraag voorkomt onnodige vertraging of zelfs een zienswijze.

5. Zienswijzen, bezwaar en beroep

Is uw vergunningsaanvraag afgewezen op, volgens u, onterechte gronden? Wilt u een zienswijze, beroep of bezwaar aantekenen? Wat is het verschil? Een afwijzing hoeft niet definitief te zijn. Voorkom een langdurig vergunningstraject of onnodige afwijzing door vroegtijdig advies en ondersteuning.

Janny_klein_2-9234[1]

Over mij

Mijn naam is Janny Velstra. Sinds 2001 houd ik mij bezig met milieu wet- en regelgeving. Doordat ik bij diverse gemeenten heb gewerkt, ken ik de verschillende partijen en hun belangen. Ik stel vast dat er sprake is van een enorme kloof tussen bedrijfsleven en overheid. Sinds 2013 werk ik als zelfstandig adviseur. Mijn belangrijkste motivatie bij de stap naar het ondernemerschap is het overbruggen van de kloof tussen overheid en bedrijfsleven. Soms is het eenvoudig een gebrek aan communicatie. In andere gevallen is er sprake van verkeerde verwachtingspatronen. Vaak is het ook gebrek aan kennis en expertise.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbinden van bedrijfsleven en overheid. Mijn kracht ligt in het eenvoudig maken van complexe processen en procedures. Door praktisch te denken, maak ik trajecten efficiënter en kan zo kosten besparen. Dankzij deze manier van werken heb ik niet alleen tijd en geld van opdrachtgevers bespaard, maar noodzakelijke vergunningstrajecten ook leuker gemaakt.

De milieuregelgeving binnen de Wabo, het Activiteitenbesluit, Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit, zijn mijn specialismen.

Veelgestelde vragen

Wat is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft een heleboel losse vergunningen vervangen zoals bijvoorbeeld de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunningen, kapvergunningen en vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dankzij de Wabo kunnen al deze 'activiteiten' (o.a. bouw, milieu, sloop, kap etc.) in één vergunningaanvraag gedaan worden: die voor een omgevingsvergunning. Dat scheelt veel tijd, geld en eventueel bezwaar en beroepsprocedures.  

Wat is het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen kunnen volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit en hoeven geen Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen op het moment dat het bedrijf start of wijzigt.

Milieuwetgeving is dynamisch en het is daarom vaak lastig voor bedrijven te bepalen wanneer hun bedrijf onder het Activiteitenbesluit  valt en welke regels van toepassing zijn. Wij kunnen u daarbij ondersteunen en adviseren.

Ben ik vergunningplichtig of meldingsplichtig voor het onderdeel milieu

De milieuregelgeving maakt een onderscheid in bedrijven op basis van de activiteiten binnen het bedrijf en de omvang hiervan.

Er zijn zogenaamd type A, B en C bedrijven.

Type A bedrijven hoeven zich niet te melden, maar moeten wel voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Type B bedrijven zijn meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit.

Type C bedrijven zijn vergunningplichtig (omgevingsvergunning) maar moeten (bij een wijziging) soms ook een melding Activiteitenbesluit doen.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl

Een melding Activiteit kunt u doen op www.aimonline.nl

Velstra milieu en advies ondersteunt u graag bij het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding

 

 

 

Bodemonderzoek laten uitvoeren?

In sommige gevallen is het nodig een bodemonderzoek uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of het starten of juist stoppen van bodembedreigende activiteiten binnen een bedrijf.

Velstra milieu en advies kan u adviseren bij het uitvoeren van een bodemonderzoek en het beoordelen van het onderzoek.

Is er naar aanleiding van een bodemonderzoek een verontreiniging gevonden dan kunnen wij u ook ondersteunen in het vervolgtraject.

 

Door Velstra Milieu en Advies op tijd in te schakelen voorkomt u onnodige kosten en tijdverlies.

Contact

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.
Vink de captcha aan om te bevestigen dat je geen robot bent.

Gegevens

Velstra Milieu en Advies
Coehoorn van Scheltingaweg 1G
8442 EZ Heerenveen

06 23 83 33 97
info@velstra-advies.nl

KvK 56831048
IBAN NL23 RABO 0177 4592 98
BTW NL001452751B41

Media